Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tag Archives: khiem thinh

Tag Archives: khiem thinh

SignCafe.Club – CLB Ngôn Ngữ Ký Hiệu

image-27.jpg

SignCafe.Club – CLB Ngôn Ngữ Ký Hiệu (NNKH) – được lập ra với hy vọng là nơi giao lưu, chia sẻ về  Ngôn ngữ ký hiệu – còn gọi là Thủ ngữ, múa dấu tay – ngôn ngữ giao tiếp không lời của cộng đồng Khiếm thính.

SignCafe.Club - CLB Cafe Ngon ngu ky hieu Khiem thinh

SignCafe.Club – CLB Cafe Ngôn ngữ ký hiệu Khiếm thín

Read More »